Apadrina Patrimoni

diptic_apadrina_patrimoni portada i_contra

diptic_apadrina_patrimoni_interior
Des del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut s’ha posat en marxa la línia d’ajudes Apadrina Patrimoni, destinada a conscienciar i implicar la societat en la protecció, la conservació i la difusió del nostre patrimoni històric i cultural. Aquesta línia està destinada a associacions i entitats d’Eivissa que vulguin fer-se càrrec d’apadrinar un pou, una font, un aljub, un forn de calç o de pega, una sitja, una era, un jaciment arqueològic, un arbre catalogat com a singular, etc.

L’objecte d’Apadrina Patrimoni és oferir ajudes econòmiques a aquestes associacions per tal de mantenir i recuperar aquests elements, quan sigui necessari realitzar-hi tasques de manteniment i obres o intervencions per a la seua recuperació (neteja i adequació de l’entorn, emblanquinat i reparació del bé amb materials tradicionals, eliminació d’afegits i materials no originals, etc.), així com afavorir el seu coneixement, estudi i documentació.

Apadrina Patrimoni està dotada amb 75.000 € per a l’any 2016 i es podrà subvencionar fins al 100 % del pressupost total de la intervenció, amb un import màxim de 7.000 € d’ajuda per a cada associació o entitat.

El termini de presentació per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació al BOIB (núm. 93, de 23 de juliol) de l’extracte de l’ajut, això seria des del dissabte dia 24 de juliol fins al dia 22 d’agost, ambdós inclosos.

Per a més informació podeu bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per a apadrina patrimoni a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, any 2016 (BOIB núm 087 – 9 / juliol / 2016) o cridar al Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut.

Podeu descarregar en el següent enllaç els impresos de sol·licitud.

El Consell d’Eivissa obre al públic el Molí de Puig d’en Valls i la Torre de sa Sal Rossa. Es poden visitar fins el dia 15 d’octubre.

Torre del Carregador de la Sal dsc00023-640Des d’avui, dia 1 de juliol, i fins el proper 15 d’octubre, el Molí de Puig d’en Valls i la Torre de sa Sal Rossa s’obren al públic en horari de dimarts a dissabte, de 10.30 hores a 13.30 hores. Aquesta és una iniciativa de la conselleria d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d’Eivissa, dins del seu programa d’actuacions per al foment i la difusió del nostre patrimoni històric, tant entre els turistes com entre la població local interessada en la cultura eivissenca.

D’altra banda, i en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, des de l’1 de juny està també oberta la Cova des Culleram, que es pot visitar de 10 a 14.00 hores, de dimarts a diumenge fins el 30 de novembre.

Pou de Corona

Coordenades (UTM ETRS89 31N) X:355467 Y:4322555
Vénda des Pla de Corona
TM de Sant Antoni de Portmany

Es tracta del pou d’abeurada de més renom del poble, i està ubicat en el cap d’una gran plaça de planta llargaruda, la qual cosa dóna una idea de la seua importància social com a lloc d’abeurada i trobada. La capella que cobreix el pou és de grans dimensions, de planta quadrangular i murs talussats, amb la part superior piramidal. La porta, oberta a la plaça, té un arc escarser. El clot, molt fondo, és de secció rectangular i paredat de maçoneria en sec.

La politja, que sembla que era molt antiga, fou substituïda en data recent per una petita roda de bicicleta per tal de poder seguir traient-ne l’aigua manualment. Davant a la capella es conserven dues piques de pedra picada reutilitzades que es corresponen als mortarium d’uns molins d’olives. Una d’elles es troba sencera i de l’altra només en queda el fons.

També anomenat Pou d’en Baló, nom de la casa vora el que es situa, amb aquest nom ja apareix als Llibres d’Entreveniments (Marí Cardona) l’any 1708. Sembla que una de les piques provenia dels Pous de can Pep Vicent, que ja havien desaparegut. Fins a la guerra civil s’hi celebrava una ballada el dia de Sant Joan.

Bibliografia: Serra Rodríguez, J.J. (2005): Inventari del patrimoni hidràulic de les Pitiüses. Inventari de pous i fonts d’Eivissa: municipis de Sant Josep de sa Talaia i Sant Antoni de Portmany. Col·lecció Patrimoni, 1. Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Eivissa.

Pou de Corona

Sénia dʼen Joan Sord

Sénia d’en Joan Sord
CV021
UTM WGS84 31N X:369594 Y:4323717
Vénda des Porrals
Municipi de Sant Joan de Labritja

Cronologia: mitjan segle XX

Sénia que conserva els merlets, la mota, el safareig i els horts que formaven el sistema irrigat. No conserva restes del mecanisme de la sénia. Eren de fusta. Aquesta sénia es troba al caire del camí antic de Labritja, en el punt on es troba amb la carretera de Sant Joan.

Caseta d’hort i sénia

CV020 caseta d’hort i sénia
UTM WGS84 31N X:369749 Y:4323252
Vénda des Porrals
Municipi de Sant Joan de Labritja

Cronologia: mitjan segle XX

Sénia que conserva els merlets, la mota, el safareig, part dels horts que formaven el sistema irrigat i el mecanisme. Es tracta dʼuna sénia de ferro de roda grossa i rodet format per un engranatge cònic. El pou està protegit per unes vares de ferro que impedeixen caure-hi. Aquesta sénia es troba al caire del camí antic de Labritja.

Sénia

CV018
UTM WGS84 31N X:369916 Y:4323068
Vénda des Porrals
Municipi de Sant Joan de Labritja

Cronologia; mitjan segle XX

Sénia que conserva els merlets, la mota, el safareig, part dels horts que formaven el sistema irrigat i el mecanisme. Es tracta dʼuna sénia de ferro de roda grossa i rodet format per un engranatge cònic. El pou està protegit per unes vares de ferro que impedeixen caure-hi. Aquesta sénia es troba al caire del camí antic de Labritja.8