Pou de Corona

Coordenades (UTM ETRS89 31N) X:355467 Y:4322555
Vénda des Pla de Corona
TM de Sant Antoni de Portmany

Es tracta del pou d’abeurada de més renom del poble, i està ubicat en el cap d’una gran plaça de planta llargaruda, la qual cosa dóna una idea de la seua importància social com a lloc d’abeurada i trobada. La capella que cobreix el pou és de grans dimensions, de planta quadrangular i murs talussats, amb la part superior piramidal. La porta, oberta a la plaça, té un arc escarser. El clot, molt fondo, és de secció rectangular i paredat de maçoneria en sec.

La politja, que sembla que era molt antiga, fou substituïda en data recent per una petita roda de bicicleta per tal de poder seguir traient-ne l’aigua manualment. Davant a la capella es conserven dues piques de pedra picada reutilitzades que es corresponen als mortarium d’uns molins d’olives. Una d’elles es troba sencera i de l’altra només en queda el fons.

També anomenat Pou d’en Baló, nom de la casa vora el que es situa, amb aquest nom ja apareix als Llibres d’Entreveniments (Marí Cardona) l’any 1708. Sembla que una de les piques provenia dels Pous de can Pep Vicent, que ja havien desaparegut. Fins a la guerra civil s’hi celebrava una ballada el dia de Sant Joan.

Bibliografia: Serra Rodríguez, J.J. (2005): Inventari del patrimoni hidràulic de les Pitiüses. Inventari de pous i fonts d’Eivissa: municipis de Sant Josep de sa Talaia i Sant Antoni de Portmany. Col·lecció Patrimoni, 1. Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Eivissa.

Pou de Corona

Sénia dʼen Joan Sord

Sénia d’en Joan Sord
CV021
UTM WGS84 31N X:369594 Y:4323717
Vénda des Porrals
Municipi de Sant Joan de Labritja

Cronologia: mitjan segle XX

Sénia que conserva els merlets, la mota, el safareig i els horts que formaven el sistema irrigat. No conserva restes del mecanisme de la sénia. Eren de fusta. Aquesta sénia es troba al caire del camí antic de Labritja, en el punt on es troba amb la carretera de Sant Joan.

Caseta d’hort i sénia

CV020 caseta d’hort i sénia
UTM WGS84 31N X:369749 Y:4323252
Vénda des Porrals
Municipi de Sant Joan de Labritja

Cronologia: mitjan segle XX

Sénia que conserva els merlets, la mota, el safareig, part dels horts que formaven el sistema irrigat i el mecanisme. Es tracta dʼuna sénia de ferro de roda grossa i rodet format per un engranatge cònic. El pou està protegit per unes vares de ferro que impedeixen caure-hi. Aquesta sénia es troba al caire del camí antic de Labritja.

Sénia

CV018
UTM WGS84 31N X:369916 Y:4323068
Vénda des Porrals
Municipi de Sant Joan de Labritja

Cronologia; mitjan segle XX

Sénia que conserva els merlets, la mota, el safareig, part dels horts que formaven el sistema irrigat i el mecanisme. Es tracta dʼuna sénia de ferro de roda grossa i rodet format per un engranatge cònic. El pou està protegit per unes vares de ferro que impedeixen caure-hi. Aquesta sénia es troba al caire del camí antic de Labritja.8

Sénia de can Moreno

Sénia de can Moreno
CV016
UTM WGS84 31N X:370296 Y:4321245
Vénda de de Balàfia de Baix
Municipi de Sant Joan de Labritja

Cronologia: 1954

Sénia que conserva els merlets, la mota, el safareig i les séquies i horts que formaven el sistema irrigat. Conserva part del mecanisme de la sénia que era format per peces de ferro i altres de fusta (roda i pintes de ferro, cèrcols del rodet de ferro i arbre i braçoles de fusta).