Recuperació de forns de calç a Matadepera

S’ha presentat el projecte “Posada en valor d’elements de patrimoni rural de la Costa i el Tet Mont-Rodon de Matadepera”, que és una col·laboració entre l’Ajuntament de Matadepera, la Diputació de Barcelona i l’Obra Social de Caixa Catalunya per a recuperar els forns de calç i difondre’n el seu coneixement:

A més de la recuperació dels forns de calç, també s’han realitzat obres d’arranjament del camí d’accés, d’ordenació de la zona d’estada i esbarjo, i s’han col·locat cartells explicatius.

Barraca de forn de calç

Barraca de forn de calç dsc00043-640

Barraca de forn de calç

UTM:
X:359970.9 Y: 4308861.16 H: 31
38º 55′ 0.63” N 1º 23′ 5.6” E

Camí des Galops, terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

L’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera parla de les barraques de sitja o de forn de calç:

petita edificació de forma més o manco quadrada, construïda amb pedra seca i coberta de bigues de fusta, brancam i argila, que normalment no té porta, on a les nits dormen les persones que atenen la sitja o el forn de calç mentre couen.