Sol·licitud de visita/reportatge fotogràfic o audiovisual dels béns patrimonials del Consell