Torre de can Rieró

Codi identificació BIC
Balears 7054-2-51-0-3034
Estatal A-R-I-17708
Vénda d’Atzaró
Terme municipal de Santa Eulària des Riu

La torre de can Rieró o torre d’Atzaró (BOIB núm 041, 21 de març de 2011) té un cos cilíndric i, a la base, un sòcol lleugerament cònic. Es considera que la torre de can Rieró té alguns trets anòmals. Un d’ells seria la posició invertida de les trapes en relació amb les portes, l’altra el fet que la porta original se situï a la primera planta i no a la baixa com és habitual. La primera menció històrica d’aquesta torre es troba als Llibres d’Entreveniments i data de 1771. De fet, en els mateixos documents, es deixa constància d’un important atac de moros a la zona d’Atzaró, l’any 1579, sense però que es faci esment de les torres. En línies generals, la conservació de la torre de can Rieró és bona.

img_6842

Torre can Rieró entorn protecció

Entorn de protecció de la torre can Rieró

Anuncis

Glossari digital de la pedra seca

pedra-seca-glossari

Des d’avui ja es pot consultar el glossari digital de la pedra seca al web de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Es tracta d’un recull de més de mig miler de mots relacionats amb el món de la pedra seca dels territoris de parla catalana. La tasca ha estat realitzada pels filòlegs Joaquim Monturiol, Eloi Domínguez i Anna Guix a partir dels treballs que van presentar en la VII Trobada d’Estudi per a la Preservació de la Pedra Seca als Països Catalans celebrada a les Preses l’any 2013.

Aquest nou web, que té el suport de l’Associació per la pedra seca i l’arquitectura tradicional, permet consultar, per una banda, el significat o significats de les paraules que formen part del recull i també la relació que sovint hi ha entre elles i, per l’altra, també permet que els usuaris facin les seves aportacions a través d’un formulari on es poden fer comentaris o proposar nous mots o locucions.

Ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació d’edificis i construccions històriques

escutfoliocolorLa present convocatòria té com a persones beneficiàries les que siguin propietàries d’edificis o construccions històriques l’antiguitat dels quals sigui igual o superior a 1956 i que no s’hagin sotmès a reformes o transformacions amb posterioritat als anys cinquanta que hagin malmès els seus valors patrimonials de manera molt elevada o, fins i tot, irreversible.

Amb aquestes ajudes es pretén la protecció d’aquest important patrimoni sota dos eixos principals: el primer, ser una contribució directa de caire econòmic, ja que la finalitat és ajudar els propietaris d’aquests immobles o construccions històriques amb les despeses de conservació patrimonial, i el segon, ser una mesura encaminada a garantir la permanència i la perdurabilitat d’aquests béns de caràcter historicopatrimonials.

Termini: fins al proper dia 17 de setembre, inclòs.

Descarregueu les bases i els impresos (pdf)

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació d’edificis i construccions històriques a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, any 2016 (BOIB núm 102 – 11 / agost / 2016)

Anunci de nomenament dels membres de la Comissió avaluadora per a les ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació d’edificis i construccions històriques a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa, any 2016, designats per acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2016 (BOIB núm 103, 13/agost/2016)

Convocatòria de beques d’investigació sobre el patrimoni històric i cultural 2016

escutfoliocolorEl Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d’Eivissa convoca aquesta línia de beques d’investigació amb la finalitat de contribuir al millor coneixement del patrimoni històric i cultural de l’illa d’Eivissa, a la seua protecció, i sobretot, amb l’objecte de finançar programes d’investigació arqueològica, etnològica, històrica i cultural, dins de l’esperit del que preveu la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure el coneixement i l’estudi del patrimoni històric i cultural eivissenc per al foment, la investigació i la difusió del patrimoni, perquè pugui ser gaudit pels ciutadans i pugui ser transmès en les millors condicions a les generacions futures, tal i com estableix l’art. 1 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.
Són objecte exclusiu d’aquesta convocatòria:

  • 3 Beques d’arqueologia per a l’estudi i siglat de materials arqueològics de diferents campanyes, ja realitzades, amb l’autorització del corresponent director, si s’escau.
  • 5 Beques d’Etnologia i concretament: el patrimoni hidràulic; Parets en pedra seca: tècniques, tipologies i catalogació; l’estudi i buidat de la documentació històrica de l’Abadia de Montserrat sobre el cançoner tradicional; actualització i revisió de l’inventari de trulls; i, continuació de l’inventari de camins rurals d’Eivissa.
  • Beca sobre el llegat de Xico Lluy sobre l’exili, dipositat a l’Arxiu d’Imatge i So.
  • Beca sobre Josep Clapés i els fets del Castell de Menorca.
  • Beca sobre Felip Curtoys.

Descarregueu les bases i els impresos de sol·licitud (pdf)

Bases reguladores de la convocatòria de beques d’investigació sobre el patrimoni històric i cultural d’Eivissa, any 2016 (BOIB núm 103 – 13 / agost / 2016)

Extracte de l’aprovació per part del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, en sessió celebrada el dia 4 d’agost de 2016, de la convocatòria de beques d’investigació sobre el patrimoni històric i cultural d’Eivissa, any 2016 (BOIB núm 108, 25 agost 2016)

S’estableix un termini de presentació de 10 dies naturals que s’inicia l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), és a dir, fins el 4 de setembre.