Pallisses de cala d’Hort / can Sorà

Nom del Bé: Establiment rural d’èpoques púnica i romana de ses pallisses de cala d’Hort
Categoria: Bé d’Interès Cultural
Tipologia: Zona Arqueològica
Parròquia: es Cubells
Municipi: Sant Josep de sa Talaia
Vénda: Cala d’Hort
Data de declaració: 28/04/1994 (BOIB 57 de 10-05-94)
Núm. Registre General CAIB: 7048-2-2-55-002556
Núm. Registre General de l’Estat: R-I-55-0000157

Exteriors i jaciment arqueològic: visita lliure
Casament: accés limitat en realitzar-s’hi activitats.

Aquest assentament rural és un dels jaciments més importants de les Pitiüses, a ponent de l’illa d’Eivissa, ocupat des del segle V abans de Crist fins el VII després de l’Era Cristiana, és a dir, des de l’època púnica fins a la bizantina, passant per la romana. Per tant, va ser una explotació agrària de llarga durada.

La zona arqueològica no es limita sols a l’edifici excavat els anys 80, conegut com edifici A, ja que que també hi ha un altre edifici encara no excavat, l’anomenat edifici B, i dues zones de necrópolis darrere la païssa d’en Sorà, una necrópolis púnica i l’altra bizantina.

L’edifici A va experimentar el seu període d’apogeu arquitectònic i econòmic a l’entorn dels segles I i III dC. Estava organitzat entorn d’un pati central. Aquest pati estructura diferents mòduls constructius la funcionalitat dels quals anava des de la vida quotidiana fins a les tasques productives i de magatzem, exemplificades en la premsa d’oli de la qual es varen trobar restes, i el celler. De la complexitat funcional de la unitat de l’edifici en donen fe les múltiples estances, i que tot el conjunt abasti uns nou-cents metres quadrats. La casa només tenia un accés al sud que, a través d’un petit vestíbul, donava directament al pati central, que actua com a distribuïdor.

Destaquen dins el conjunt, a més del molí d’oli reconeixible per fragments de diferents mortaria, una gran cisterna que avui es troba descoberta, però que en el seu moment devia estar coberta fins i tot per alguna habitació com la cuina, i a la que una gran canalada que venia dels terrats abastava d’aigua.

Més amunt dels edificis A i B, la necròpolis púnica presenta una dotzena de tombes (conservades) que ja varen ser excavades per Carles Roman l’any 1917 amb els aixovars púnics característics (plats, gerros, escarabeus i altres). És remarcable que Carles Roman només s’interessés per la necròpolis ja que, tot i conèixer la ubicació de les runes de la casa, l’esperit que el movia era d’aconseguir objectes exposables al Museu.

Se sap poc, més enllà del terreny de les hipòtesis, de l’estructura social dels habitants de la casa. En qualsevol cas, sí es sap que en entrar en crisis, o en contraure’s la mida de l’explotació a partir del segle IV, també va baixar el nombre d’habitants, sent abandoada una part de l’edifici. Abans de ser abandonat al segle VII, l’edifici va ser destruït pels Vàndals cap al segle V dC, i reocupat a la segona meitat del VI.

Pallisses de Cala d’Hort (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera)

Vegeu també: Llibre digitalitzat: “Ses Païsses de Cala d’Hort: un establiment rural d’època antiga al sud-oest d’Eivissa”