Molí des Porxet

Nom del bé: Molí des Porxet
Categoria: Bé Catalogat
Municipi: Eivissa
Data de declaració: 28/06/2002 (BOIB 87, de 20-07-02)
Núm. Registre General CAIB: 0000340.00000

Molí des Porxet

Tancat per reparació.

Aquest molí està situat al terme municipal d’Eivissa, més concretament al promontori central del puig des Molins i és d’accés fàcil ja que està a la vora del carrer de Luci Oculaci, al mig d’una petita placeta. N’és propietari el Consell d’Eivissa i actualment està protegit amb la figura de Bé Catalogat.

Antigament se l’anomenà molí des Noi o molí de sa Goleta. Tot i suposar-se que la seua construcció és molt antiga, manquen en aquest sentit les notícies concretes. Se sap que va deixar de moldre entorn de l’any 1930.

Després de ser abandonat, anà perdent, a poc a poc, els elements mecànics de fusta, com les antenes, l’arbre, la roda, etc. De fet, a part de l’estructura de la torre l’únic element original dels enginys mecànics que li quedava eren les dues grans moles de pedra. Una vegada adquirit pel Consell es portà a terme la seua restauració completa i la reposició de tots els enginys mecànics, inclòs l’arbre i les veles. Al seu subsòl hi ha una cavitat subterrània (no visitable), que tal volta és un antic hipogeu de la necròpolis púnica del Puig des Molins, reutilitzat a l’època del molí com a magatzem, al seu interior té un petit muret de maçoneria.

Com és típic, aquest molí de vent fariner consta d’una torre cilindrocònica de 4,5 m de diàmetre mitjà (a la base té un ressalt) i una alçada de 6,90 m a la planta baixa (nivell de sòl de la plataforma).

Té dues portes contraposades (una al NE i la segona al SW) cobertes amb arc de mig punt. La fàbrica és de maçoneria irregular predominantment petita, unida amb morter de calç. La torre està coberta amb un capell cònic de planxa de zinc, folrat amb elements vegetals, per on sobresurt l’extrem de l’arbre de fusta. A l’interior presenta tres nivells de sòl: un de baix, un de mitjà i un de superior.

La plataforma circular està feta de maçoneria de pedra ordinària i morter de calç. Té un diàmetre d’11,90 m.

[+ Més informació: Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera]