La CIOTUPHA aprova la declaració de BIC de la bateria militar de sa Caleta i la nova delimitació del jaciment arqueològic

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular ha aprovat aquest matí la declaració com a Bé d’Interès Cultural de la bateria militar de sa Caleta amb la tipologia de lloc històric, i la modificació del límit septentrional de l’assentament fenici BIC, zona arqueològica, a proposta de la Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic (PTPHA).

La memòria de la PTPHA justifica la protecció de la bateria donat que “és la millor conservada, en el seu conjunt, de tota una sèrie d’instal·lacions paral·leles del mateix tipus, que tenien com a finalitat la defensa marítima i aèria de la ciutat d’Eivissa, entre les quals cal esmentar es Corb Marí, Cas Serres de Dalt, es Soto, s’illa Grossa, el cap Martinet, etcètera. Les seues restes materials són el testimoni palpable d’una història ja passada, que amb les exigències del seu propi temps, no feia altra que reproduir els sistemes de protecció de la ciutat des de temps immemorial. Sistemes, tots ells, històricament irrepetibles i que mereixen la seua protecció i conservació per tal de perpetuar el record i transmetre’l a les generacions futures”. La bateria antiaèria de sa Caleta va ser projectada l’any 1940 dins l’anomenat “Pla 1940” o “Pla Kindelan”, pla de fortificació de costes en el marc internacional de la Segona Guerra Mundial.

La bateria de sa Caleta mai no va entrar en acció i un cop finalitzat el conflicte mundial va passar a segon pla i la seua dotació humana, a partir dels anys 50, es va reduir a mínims, assolint més aviat funcions de manteniment de les instal·lacions. Fou definitivament abandonada per l’exèrcit l’any 1962 i se’n retiraren les peces d’artilleria. El Consell Insular d’Eivissa, paral·lelament a la declaració de BIC, ha tramitat un projecte per rehabilitar els edificis i convertir-los en el centre d’interpretació del jaciment sa Caleta. La delimitació d’aquest jaciment ha quedat ampliada respecte la declaració de BIC anterior, donat que quan es va delimitar originalment, “les excavacions es trobaven encara en curs i no es coneixia la realitat global de tota l’àrea arqueològica”, segons informa la PTPHA en el seu informe justificatiu.

D’altra banda, la CIOTUPHA ha informat favorablement la instal·lació de contenidors soterrats a diversos punts del municipi de Sant Josep, a proposta de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

En matèria d’ordenació del territori, i a proposta de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme (PTOTU) s’ha aprovat la declaració d’interès general al projecte de coberta per a la pista poliesportiva de Sant Agustí promogut per l’Ajuntament de Sant Josep, així com a dos projectes de línies de baixa tensió. S’ha informat favorablement 12 habitatges en sòl rústic. Sis expedients d’habitatge han quedat sobre la taula a l’espera de posteriors informes mentre que un s’ha informat desfavorablement. També s’ha donat per desistides dos sol·licituds d’habitatges en sòl rústic i una sol·licitud d’interès general.

El Consell d’Eivissa museïtzarà sa Caleta

Aquest dimarts, la consellera d’Educació, Cultura i Patrimoni, Pepita Costa, ha presentat l’avantprojecte de museïtzació del jaciment arqueològic sa Caleta, inclòs dins el conjunt declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Ho ha fet acompanyada director de l’avantprojecte i professor de didàctica de les Ciències Socials Universitat de Barcelona, Joan Santacana, a més de la investigadora de la mateixa universitat Irina Grevtsova i el tècnic de Patrimoni d’aquesta institució Joan Ramon.

En relació a la recuperació, Costa ha destacat la necessitat de fer el projecte “accessible no només físicament sinó també mentalment, de manera que es transmeti la importància d’aquest”. A més, ha recordat que un dels principals objectius d’aquesta legislatura ha estat la posada en valor d’aquest punt històric i, en conseqüència, s’han portat a terme actuacions com l’elaboració de l’avantprojecte, l’ampliació de la zona declarada Bé d’Interès Cultural o el projecte de rehabilitació de la caserna de militars, que acollirà el centre d’interpretació, les obres del qual començaran el proper mes de febrer.

Així, el procés de museïtzació destaparà la totalitat de les restes arqueològiques i es farà un recorregut que permeti interpretar el significat i la importància d’aquesta zona. En referència a l’itinerari, Santacana ha explicat que al llarg d’aquest s’instal·laran miradors i elements explicatius de manera integrada amb el paisatge i la conservació dels jaciments “perquè la millor intervenció és aquella que sembla que no s’ha fet res”.

Es tracta de la segona part de les feines de recuperació del jaciment, ja que les excavacions varen començar en 1985 fins el 1990, any en què es va decidir fer el tancament actual (que en 1993 es va declarar BIC) i cobrir la resta de jaciments.

Tant la consellera com Santacana han posat de manifest que aquesta zona es troba dins el conjunt de Patrimoni de la Humanitat i, per tant, s’ha de fer una intervenció “coherent” amb aquesta circumstància i respectar els valors “materials i immaterials”.

El Consell organitza visites guiades al jaciment fenici de sa Caleta per a commemorar la Declaració de Patrimoni de la Humanitat

Amb motiu de l’aniversari de la Declaració d’Eivissa com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, el Consell ha organitzat dos visites guiades al jaciment fenici de sa Caleta, un dels indrets que integren aquesta declaració.

Les visites tendran lloc els dies 6 i 7 de desembre (dissabte i diumenge). Un autobús de 22 places recollirà els interessats a l’aparcament dels Multicines Eivissa a les 10:30. Es preveu una durada de dos hores. L’autobús tornarà al mateix lloc.

No és necessària inscripció prèvia. Els interessats que vulguin anar amb el seu propi vehicle poden fer-ho i el punt de trobada serà a les 11 al jaciment.

BIC de la bateria militar de sa Caleta i ampliació de la zona arqueològica

Nou Diari: El Consell d’Eivissa inicia els tràmits per declarar BIC la bateria militar de Sa Caleta i ampliar la zona arqueològica:

La CIOTUPHA -Comisió Insular per l’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric-, a la reunió del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa celebrat aquest dijous, ha decidit incoar l’expedient administratiu per a declarar com a Bé d’Interès Cultural la bateria militar de sa Caleta amb la tipologia de lloc històric, així com la modificació de la zona arqueològica BIC (…)

Sa Caleta, patrimoni d’Eivissa

El president del Consell d’Eivissa, Xico Tarrés, acompanyat de la consellera de Comerç, Indústria i Energia del Govern Balear, Francesca Vives, dels alcaldes d’Eivissa i Sant Josep, Lurdes Costa i Josep Marí Ribas, i de la consellera de Política Patrimonial i Agrícola del Consell, Marga Torres, ha visitat avui la zona de sa Caleta, Patrimoni de la Humanitat de la Unesco, que ja és de titularitat pública després que el Consell d’Eivissa n’hagi formalitzat l’adquisició per un import de 600.000 euros. El president del Consell i la resta d’autoritats han recorregut la zona, que a partir del 2011 serà objecte d’un procés de recuperació que preveu un centre d’interpretació i d’acollida de visitants.

El Consell tanca la compra del jaciment de sa Caleta

El Consell Executiu ha acordat l’aprovació del conveni entre el Govern de les Illes Balears i el Consell d’Eivissa per formalitzar la subvenció necessària per a l’adquisició dels terrenys on està ubicat el jaciment arqueològic de sa Caleta per un import de 600.000 euros. El 50% d’aquesta quantitat (300.000 euros) són a càrrec dels Fons FEDER en el marc del Programa Operatiu FEDER 2007- 2013 de les Illes Balears.

Diario de Ibiza: “El Consell cierra la compra de la Mola de sa Caleta“.

Sa Caleta – Lloc d’Interès Etnològic

Declaració: BOIB núm 140 – 25/09/2010
Codi BIC Balears: 7048-2-56-0-3014
Vénda des Racó des Jondal
Terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

sa Caleta

Situació: a la costa sud/sud-oest de l’illa d’Eivissa, entre la punta i el puig des Jondal i la platja des Codolar, terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.
Coordenades UTM al centre de la vora de la cala: Y 4303722.92 X 355634.55

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic, en sessió celebrada el dia 3 de març de 2009, va adoptar, entre d’altres, l’acord de declaració com a Bé d’Interès Cultural, amb la tipologia de lloc d’interès etnològic, de sa Caleta (BOIB núm. 69, de 12 de maig de 2009). La tipologia d’aquesta classe de BIC està definida textualment a la Llei 12/1998 com a ‘lloc o paratge natural amb construccions o instal·lacions vinculades a formes de vida, cultura i activitats tradicionals del poble de les illes Balears que mereixen ser preservats pel seu valor etnològic’.

El Consell vol comprar sa Caleta

Notícia del Diario de Ibiza 24.01.2009:

El Consell ha iniciado conversaciones con los seis propietarios de los terrenos colindantes al antiguo poblado fenicio de sa Caleta para cerrar su compra. La consellera de Política Patrimonial, Marga Torres, desveló ayer que ya se ha encargado un peritaje del valor de esta zona, que ocupa una superficie de 23.000 metros cuadrados y donde también existen restos arqueológicos. Las antiguas casetas militares y la batería de costas en ruinas también forman parte de este espacio. La idea del Consell es la de recuperar todos estos elementos y aprovecharlos para abrir un centro de interpretación.