CANDIDATURA INTERNACIONAL DE LA TÈCNICA CONSTRUCTIVA DE PEDRA EN SEC

El Consell d’Eivissa s’ha compromès a adoptar mesures per a promocionar la candidatura perquè la tècnica constructiva de la ‘pedra en sec’ sigui considerada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco. Així, el Consell impulsa el tràmit per a declarar la tècnica de construcció de pedra en sec com a Bé d’Interès Cultural.

Aquesta ha estat una de les decisions que ha adoptat la Junta Interinsular de Patrimoni Històric, en la que ha participat el conseller d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d’Eivissa, David Ribas. El Consell també s’ha compromès a difondre aquesta candidatura de la pedra en sec com a Patrimoni de la Humanitat promovent la presentació de mocions als plens tant del Consell com dels ajuntaments, i a fomentar la implicació de la societat civil en aquesta candidatura a través de les persones, associacions i entitats dedicades al treball de la pedra en sec, així com aquelles implicades en la conservació de la cultura i el territori.

La candidatura per a declarar la pedra en sec com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco va partir d’una iniciativa de Grècia i Xipre i, posteriorment, s’hi han anat afegint altres països, entre ells l’Estat Espanyol. Així, les Illes Balears i Eivissa s’afegeixen a Galícia, Astúries, Catalunya, Extremadura, Aragó, Canàries, País Valencià, Andalusia i Castella i Lleó, que sota la coordinació de la Secretaria d’Estat de Cultura del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, han començat a treballar en la fitxa preceptiva que s’ha de presentar a la Unesco.

L’objecte d’aquesta candidatura internacional de la pedra en sec és la posada en valor d’uns coneixements tradicionals que s’han transmès oralment, i de generació en generació, sobre l’ofici artesanal del treball de la pedra, gairebé sense tractament, i l’habilitat de col·locació per a usos constructius, sense cap tipus de ciment o morter que les uneixi.

L’adhesió a la Candidatura Internacional de la Pedra en sec per a formar part de la Llista Representativa de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat suposa, en primer lloc i de forma prèvia, un reconeixement i una protecció per part del Consell d’Eivissa. Però també, i de forma paral·lela, suposa desenvolupar un cos normatiu i unes mesures de protecció i foment per part de les administracions corresponents. I, sobretot, un coneixement i una voluntat de suport i adhesió per part de la comunitat: d’individus particulars, veïns, associacions, entitats, institucions, administracions, etc. Tot això amb l’objecte de «conèixer millor el patrimoni cultural immaterial i, aconseguir que es prengui major consciència de la seua importància i, propiciar formes de diàleg que respectin la diversitat cultural», segons estableix l’article 16, capítol IV, sobre la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Podeu descarregar el formulari d’adhesió a la candidatura i presentar-lo al registre d’entrada del Consell d’Eivissa.

Enllaços relacionats amb la candidatura:

Enllaços relacionats amb la pedra en sec:


DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA TÈCNICA DE CONSTRUCCIÓ DE ‘PEDRA EN SEC’ COM A PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT PER LA UNESCO

El passat mes d’abril, la Junta Interinsular de Patrimoni Històric, de la qual forma part el Consell d’Eivissa, va adquirir el compromís d’adoptar mesures per a promocionar la candidatura perquè la tècnica constructiva de la ‘pedra en sec’ sigui considerada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.

Aquest reconeixement per part de l’organisme internacional pretén preservar un coneixement ancestral que s’ha transmès de manera oral de generació en generació, i que s’ha convertit en un dels elements més identificatius del paisatge mediterrani. L’ofici artesanal de la pedra, gairebé sense tractament, i l’habilitat de la seua col·locació per a usos constructius sense cap tipus de ciment o morter que les uneixi, és un exemple perfecte de la saviesa, l’enginy i els coneixements arrelats a les cultures, que es perd en la nit dels temps.

La iniciativa de la declaració va néixer a Grècia i Xipre i, posteriorment, s’han anat afegint altres països, entre ells l’Estat espanyol, on les comunitats autònomes de Galícia, Astúries, Catalunya, Extremadura, Aragó, Canàries, Andalusia, el País Valencià i Castella i Lleó, s’hi han sumat. També han transmès la voluntat de fer-ho la resta de consells insulars de les Illes Balears.

Per tot això, el Ple del Consell Insular d’Eivissa manifesta la seua voluntat d’adherir-se a la Candidatura Internacional de la Pedra en sec per formar part de la Llista Representativa de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i, a més, es compromet a donar suport i desenvolupar mesures de protecció i foment, així com el suport a particulars, associacions, entitats o institucions que tinguin com objecte donar a conèixer i protegir aquest coneixement immaterial.

La portaveu del Grup PSOE,
Marta Díaz Pascual
La portaveu del Grup Podemos-Guanyem,
Viviana de Sans Trotta
El portaveu del Grup Popular,
Mariano Juan Guasch

Eivissa, 30 de juny de 2016