Pont de can Covetes

CV026
UTM WGS84 31N X:370429 Y:4326303
Vénda de Labritja
Municipi de Sant Joan de Labritja

Cronologia: ca. 1885

Pont d’un sol ull d’arc rebaixat fet de carreus de marès i pedra viva picada. Té la mateixa factura que el pont de Can Coroner i el pont de Can Llàtzer, pertanyents a la mateixa carretera.

CV030 pont de can Covetes

Pont o pas de Cas Roigs

CV007
UTM ETRS89 X:370205 Y:4318371
Vénda des Novells i es Trull d’en Vic / es Novells
Municipi: Santa Eulària des Riu

Cronologia: segle XIX?

Es tracta dʼun pont dʼun sol ull, amb la peculiaritat que és format per una volta de canó tallada oblícuament. Permet salvar el torrent anomenat de sʼAigua Blanca al camí que pocs metres a l’oest havia salvat el torrent de Labritja per un pont modern que en substitueix un altre d’antic, destruït els anys noranta del segle XX. Després del pont de Cas Roigs, el dit camí es divideix en tres: un va cap a Arabí i Santa Eulària, un altre cap a llevant i un tercer al nord, paral·lel al torrent.

CV007 Pont de cas Roigs

Pont o pas de sa Llosa (o de ses Lloses)

Codi CV005
UTM WGS84 31N X:370583 Y:4317545
Vénda des Novells i des Trull d’en Vic / de lʼEsglésia
Municipi: Santa Eulària des Riu

Cronologia: ca. 1930

El pont de sa Llosa és un pont dʼun sol ull, format per un arc escarser de pedra i argamassa. Permet salvar el torrent de Labritja o del Pas, al camí que prové de la vénda des Novells i des Trull d’en Vic i que enllaçava amb l’antic camí de Labritja. Presenta una reforma important, fet els anys vuitanta del segle XX i que consistí en l’eixamplament del pont per la part sud, que és la de corrent avall. Els merlets són de construcció moderna i nʼhi ha de desplaçats i caiguts a causa dʼaccidents de trànsit.

CV005 pont de sa Llosa

Pont de can Font (o d’en Llàtzer)

Codi CV003
UTM WGS84 31N X:367473 Y:4315501
Vénda des Coloms
Municipi: Santa Eulària des Riu
Bé catalogat (BOIB núm. 170, 15/11/2007)

El pont de can Font, conegut també com a pont d’en Llàtzer o de can Reiet, ha estat restaurat pel Consell d’Eivissa l’any 2014.

El pont permet al camí antic de Labritja passar el torrent dʼen Llàtzer o riu de Santa Eulària. Aquest camí va ser substituït per la carretera de Sant Joan des de que va ser acabada devers 1885. Aquell camí és esmentat ja per alguns documents medievals i lʼany 1765 lʼenginyer militar Josef García Martínez el va cartografiar en el seu mapa d´Eivissa. El pont probablement va ser partió entre les véndes des Coloms (Santa Eulària) i de Can Llàtzer (Santa Gertrudis) i per tant de dues parròquies, abans que els límits es traslladassin a la moderna carretera.

En fer la carretera de Sant Joan va ser necessari un pont nou per creuar el torrent dʼen Llàtzer, seʼn va fer un una mica més amunt del vell i tots dos passaren a compartir el nom. Ara fa pocs anys es va rectificar la corba que la carretera feia en aquell punt i seʼn va fer un altre de pont, de formigó, aferrat al de 1885.

El pont dʼen Llàtzer, com a obra dʼenginyeria, apareix esmentat per primera vegada als documents consultats per J. Marí el 1708. També hi hagué una finca o un tros de terra amb una casa
que rebia el nom de Pont dʼen Llàtzer (amb els llinatges i els motius Marí `Portell´ i Torres `Lluquí´ el 1778, Torres el 1797 i Ribes `Marquet´ el 1863). No hi ha dubte que el pont, fita important en el paisatge, havia estès el seu nom a les terres confinants. Recordem ara que la torre dʼen Llàtzer està documentada per primera vegada el 1603.

El pont consta d’un sol arc, amb una llum de 5 m, en un punt on l’ample del riu és de 14 m i té una alçària màxima de 5 m fins al llit del riu. L’ample del pont és de 5 m. Està construït amb pedra calcària local i morter de calç amb grava. Tots els paraments vistos anaven referits amb el mateix morter. Durant les tasques de restauració han reaparegut una sèrie d’elements, dels quals, ocults des de molts anys enrere, ja s’havia perdut el record. Per un costat, un muret de 30 cm d’alçada, que feia les tasques de guarda-rodes, per l’altre, un canal de reg que portava aigua a les feixes del costat nord del riu. Finalment, s’han pogut identificar sis nivells de paviments diferents, producte de reparacions i reformes esdevengudes al llarg dels segles.

El paviment original del pont és de còdols de calcària grisa, que encara es troben en bon estat de conservació. A partir d’un eix central, fet amb peces d’aquest tipus de majors dimensions, es creen espais quadrangulars amb dos costats d’1,40 per 1,40 m reomplerts amb còdols de forma aleatòria.

pont de can Font

pont de can Font

El Consell d’Eivissa ha restaurat el pont de can Font

IMG_0972El president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Serra, ha visitat aquest matí el pont de can Font (o de can Llàtzer), recentment restaurat per aquesta institució. Es tracta “d’una feina de recuperació del nostre patrimoni”, segons la consellera Pepita Costa, que també ha assistit a la visita, a més de la regidora de Cultura de Santa Eulària des Riu, Ana Costa.

Les obres, que han comptat amb un pressupost de 26.000 euros, han recuperat el paviment original, que és de còdols, a més dels murs per a rodes de carros i un canal d’aigua per a regar les feixes de l’entorn. En especial, s’ha treballat en la consolidació de la part inferior del pont, ja que havia perdut gran part del referit i era la més afectada. Aquest lloc suposarà el primer punt del vial alternatiu per a bicicletes i vianants de la carretera de Sant Joan de Labritja.

Per la seua banda, la regidora de l’Ajuntament de Santa Eulària, terme municipal on es troba aquest punt patrimonial, ha afegit que la finalització d’aquestes obres suposa una “gran notícia”.