Muralles de Dalt Vila

Situació: parròquies de Sant Pere i Sant Salvador de la Marina, terme municipal d’Eivissa
Goole Maps

Béns d’interès cultural i béns catalogats de les illes Pitiüses (Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 2007):

Les muralles d’Eivissa són una de les mostres més importants que es conserven a la Mediterrània del sistema de fortificació amb baluards en ple apogeu a la segona meitat del segle XVI. La seua transcendència, sobre la qual s’ha parlat molt, es realça més si es té en compte que altres sistemes defensius urbans similars al d’Eivissa varen ser sistemàticament enderrocats als segles XIX i XX com a mesura d’higiene i modernització de les ciutats. (…)

La declaració de Bé d’interès cultural (BIC) com a monument feta l’any 1942 inclou el campanar de la catedral.

Pou de ca n’Escandell

Situació: Carrer d’Albarca, al costat de l’Estadi Municipal, can Misses
UTM: 4308 560-362 540

Fixa 192 de l’Inventari del patrimoni hidràulic de les Pitiüses:

Dues parets, arrebossades i rematades d’esquena d’ase, tanquen a banda i banda la seva petita plaça, oberta al camí. El tret formal més característic d’aquest pou és la forma troncocònica de la capella, rematada per una cúpula semiesfèrica. A l’interior conserva el robust travesser o brancal de fusta, que servia de suport a la politja avui desapareguda. Com a les altre capelles tancades, a la part de darrere hi ha un finestró per a il·luminació i oreig de l’interior. A un costat té una granj pica d’obra amb planta llargaruda.

Apareix documentat per primera volta l’any 1738: BALLESTER DE ZAFRA, J.: “Plano de la plaza de Iviza y sus contornos”, Arxiu Històric de la Ciutat d’Eivissa, XIX. 1-38.