Encesa de sitja de carbó a Santa Agnès de Corona

sitja de carbó a Corona

Dins del programa de les festes de Corona, s’ha encès la sitja de carbó que romandrà encesa durant tres dies:

«Dos abuelos del pueblo me explicaron cómo se montaba la sitja de carbón. Esta que tenemos aquí durará encendida tres días con sus tres noches, pero ellos me contaban que antiguamente, las sitjas que tienen más de 90 años podían durar encendidas alrededor de una semana», explicó Toni Boned [Última Hora 12.02.11]

Més informació: Les barraques, els rotles de sitja i els forns de carboner.

Can Trull

Situació:
UTM (ETRS89 31N)
X:357489 Y:4323018
Vénda de Sant Gelabert
Terme municipal de Sant Antoni de Portmany

Casa pagesa inclosa a l’Inventari de cases pageses del Consell Insular a la fitxa número 320. Localitzada sobre un puig, aquesta casa forma part d’una agrupació antiga de tres cases. Conserva un trets peculiars que fan d’ella un casament especial. La casa està en part derruïda, de manera que mostra amb claredat el sistema constructiu de murs de maçoneria comú amb terrats fets d’argila sobre tegell; el terra que es pot veure estava empedrat amb lloses de pedra viva. La façana principal està precedida per un pati al que s’accedeix a través d’un corredor cobert amb sostre de tegell.

Es tracta d’un edifici important, en molt mal estat, i d’una configuració curiosíssima, on les estances es disposen en tirallonga de sud a nord i després girant a ponent, i rere aquestes hi ha un pati. La primera peça és el porxo al qual s’accedeix a llevant a través d’una obertura en arc de mig punt i es molt
allargassat, i aboca a una altra porta en arc de mig punt que s’obre a pati de ponent, que fa paret amb Cas Damians, segueixen altres peces que compten amb planta pis, i ja a nord la casa gira com volent-se unir als veïns sense aconseguir-ho. Hi ha un annex a l’altra banda del camí d’accés.