I Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial: Arqueologia

Entre els dies 9 i 13 d’abril de 2012 tindrà lloc al Teatre Principal de Maó el I Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial: Arqueologia, que “es proposa ser un punt de trobada sobre la gestió i el tractament de l’arqueologia en els béns declarats Patrimoni Mundial. Tot això plantejat des d’una visió àmplia del terme arqueologia, tenint en compte que no es tracta només d’analitzar els béns declarats pel seu caràcter arqueològic, sinó que també poden ser estudiats amb metodologia arqueològica els béns o conjunt de béns culturals materials que hagin estat declarats Patrimoni Mundial”.