Catalogació i protecció del patrimoni de Sant Antoni de Portmany

L’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany està elaborant el Catàleg de patrimoni històric del seu planejament urbanístic. Dues arquitectes contractades pel consistori estan recorrent tot el municipi per visitar cases i construccions que mereixen especial protecció. Per això, l’Ajuntament demana als propietaris o titulars de béns que puguin ser objecte d’especial protecció que facilitin a les arquitectes la informació que sol·licitin i les dades que necessitin per dur a terme l’inventari de forma precisa i eficaç. Les dues arquitectes van identificades amb una targeta expedida pel Consistori.

Per a qualsevol dubte o informació, els interessats es poden posar en contacte amb el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Antoni a través del telèfon 971 34 01 11 o del web http://www.santantoni.net.

Can Trull

Situació:
UTM (ETRS89 31N)
X:357489 Y:4323018
Vénda de Sant Gelabert
Terme municipal de Sant Antoni de Portmany

Casa pagesa inclosa a l’Inventari de cases pageses del Consell Insular a la fitxa número 320. Localitzada sobre un puig, aquesta casa forma part d’una agrupació antiga de tres cases. Conserva un trets peculiars que fan d’ella un casament especial. La casa està en part derruïda, de manera que mostra amb claredat el sistema constructiu de murs de maçoneria comú amb terrats fets d’argila sobre tegell; el terra que es pot veure estava empedrat amb lloses de pedra viva. La façana principal està precedida per un pati al que s’accedeix a través d’un corredor cobert amb sostre de tegell.

Es tracta d’un edifici important, en molt mal estat, i d’una configuració curiosíssima, on les estances es disposen en tirallonga de sud a nord i després girant a ponent, i rere aquestes hi ha un pati. La primera peça és el porxo al qual s’accedeix a llevant a través d’una obertura en arc de mig punt i es molt
allargassat, i aboca a una altra porta en arc de mig punt que s’obre a pati de ponent, que fa paret amb Cas Damians, segueixen altres peces que compten amb planta pis, i ja a nord la casa gira com volent-se unir als veïns sense aconseguir-ho. Hi ha un annex a l’altra banda del camí d’accés.