Llibre: “Managing Disaster Risks for World Heritage”

A la 34a Sessió del Comitè del Patrimoni Mundial s’ha presentat el llibre Managing Disaster Risks for World Heritage (que es pot descarregar en pdf).

Diverses reunions d’experts i els resultats del procés de presentació d’informes periòdics han identificat la necessitat d’una formació més centrada i un desenvolupament de capacitats en àmbits específics per part dels estats membres i dels administradors de llocs del Patrimoni Mundial que requereixen un major suport. El desenvolupament d’aquesta sèrie de Manuals de Recursos del Patrimoni Mundial és una resposta a aquesta necessitat.

La publicació de la sèrie és una empresa conjunta dels tres òrgans consultius de la Convenció del Patrimoni Mundial (ICCROM, ICOMOS i la UICN) i el Centre del Patrimoni Mundial com a Secretaria de la Convenció.

Aquest primer Manual de la sèrie es refereix a la gestió dels riscos de desastres de béns del Patrimoni Mundial. Se centra en una aproximació als principis, metodologia i procés de gestió de riscos de desastres a Patrimoni Mundial cultural i natural.

Anuncis

Google i UNESCO mostren el Patrimoni de la Humanitat

Google i la UNESCO han iniciat el projecte de fotografiar els llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per a crear panoràmiques de 360º que seran incorporades al servei Street View de Google Maps i Google Earth.

Europa Press: La UNESCO y Google mostrarán Patrimonio de la Humanidad en 360º