Torre de can Rieró

Codi identificació BIC
Balears 7054-2-51-0-3034
Estatal A-R-I-17708
Vénda d’Atzaró
Terme municipal de Santa Eulària des Riu

La torre de can Rieró o torre d’Atzaró (BOIB núm 041, 21 de març de 2011) té un cos cilíndric i, a la base, un sòcol lleugerament cònic. Es considera que la torre de can Rieró té alguns trets anòmals. Un d’ells seria la posició invertida de les trapes en relació amb les portes, l’altra el fet que la porta original se situï a la primera planta i no a la baixa com és habitual. La primera menció històrica d’aquesta torre es troba als Llibres d’Entreveniments i data de 1771. De fet, en els mateixos documents, es deixa constància d’un important atac de moros a la zona d’Atzaró, l’any 1579, sense però que es faci esment de les torres. En línies generals, la conservació de la torre de can Rieró és bona.

img_6842

Torre can Rieró entorn protecció

Entorn de protecció de la torre can Rieró

Anuncis

La Ciotupha acorda la museïtzació de les restes arqueològiques del Parador Nacionac

castell d'Eivissa La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni HistòricArtístic (Ciotupha) ha valorat l’informe arqueològic sobre les troballes arqueològiques del futur Parador Nacional de Dalt Vila. En concret, ha informat les restes trobades al pati de la casa dels Governadors, la proposta de fonamentació del pòrtic de construcció d’ascensors, de nova sortida del túnel del pati d’armes i les seues connexions amb la recepció a traves de la cisterna renaixentista en relació amb el projecte de parador.

La Ciotupha també ha aprovat la declaració com a Bé d’Interès Cultural (BIC) de les Caramelles de Pasqua i les torres de defensa de can Rieró i can Montserrat. Les Caramelles de Pasqua han estat declarades BIC amb tipologia de bé immaterial, mentre que les torres s’han protegit amb categoria de monument: PDF 472 Kb