Jornades internacionals: Intervencions en el patrimoni defensiu

XXXIè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni

Entre el 15 i el 18 de desembre de 2011 tindrà lloc a Barcelona el XXXIVè Curset de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA): Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: “Fortificacions. Intervencions en el patrimoni defensiu“. Podeu consultar el programa i el full d’inscripció a la web de l’AADIPA.

Anuncis

VI Trobada de la pedra en sec

VI Trobada d'estudi per a la preservació del patrimoni de la pedra en sec

Els dies 21, 22 i 23 d’octubre tindrà lloc a Vilafranca (Els Ports de Morella) la VI Trobada d’estudi per a la preservació del patrimoni de la pedra en sec organitzada per la Coordinadora d’entitats per la Pedra Seca.

Les Trobades bianuals en defensa del patrimoni en pedra seca tenen la finalitat de difondre i donar a conèixer l’immens patrimoni immoble que gaudeixen les terres de parla catalana. Per això cada vegada les Trobades es realitzen en diferents indrets, facilitant l’intercanvi, el coneixement i fent possible l’acostament geogràfic i cultural.

XXV Jornades d’Arqueologia Feniciopúnica

Entre el 22 i el 26 de novembre tenen lloc al Museu Monogràfic del Puig des Molins les XXV Jornades d’Arqueologia Feniciopúnica, dedicades al Yóserim: la producció terrissera feniciopúnica a Occident:

Obra Social de sa Nostra: “25 anys de Jornades d’Arqueologia Feniciopúnica

Última Hora: “Las Jornades d’Arqueologia Feniciopúnica de Eivissa llegan a sus ‘bodas de plata’“.

Diario de Ibiza: “La expansión alfarera fenicia abre las jornadas de arqueología“.

IV Jornades d’arqueologia de les Illes Balears

Programa de les IV Jornades d’arqueologia de les Illes Balears

Organitzades per la Secció d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears. Comitè organitzador: Mateu Riera, Glenda Graziani, Juan José Marí, Bartomeu Salvà i Jordi Fernàndez.

Divendres dia 1 d’octubre
Museu del Puig des Molins

11:00 Benvinguda i presentació de les Jornades
Primera sessió: Prehistòria i Protohistòria (Moderadora: Mateu Riera)

11:30 Anàlisi morfomètric de les anomenades “contes BICÒNIQUES” del Bronze Final a Menorca.
Simon Gornés

11:40 RESULTATS PRELIMINARS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA EN EL TALAIOT OEST DE CURNIA NOU (MAÓ, MENORCA).
Lluís Plantalamor, Antoni Ferrer i Montserrat Anglada

11:50 Ideologia i identitat en el santuari de la segona edat del ferro balear del poblat d’Els Antigors (Illa de Mallorca).
Jordi Hernández-Gasch, Carles Velasco Felipe

12:00 Un edifici de caràcter politicoideològic en el Son Fornés d’època clàssica.
Museu Arqueològic de Son Fornés

Descans

Segona Sessió: Època Antiga (Moderador: Magdalena Salas)

12:30 Sobre el sistema de cierre de los hipogeos en la necrópolis del Puig des Molins (Eivissa).
Jordi H. Fernández i Ana Mezquida

12.40 La necrópolis rural de Can Pep des Ferrer. Nuevas aportaciones sobre necrópolis rurales en la Isla de Ibiza.
Glenda Graziani- Juan José Marí Casanova- Jonathan Castro Orellana

12:50 RESULTATS PRELIMINARS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÓGICA REALIZADA A L’EDIFICI Nº 10/12 DEL CARRER SANT MIQUEL (PALMA DE MALLORCA). ESTUDI ANTROPOLÒGIC DE DOS ENTERRAMENTS D’ÈPOCA ROMANA (SEGLES II-III D.C.).
Sebastià Munar Llabrés, Francisca Cardona López.

13:00 Excavació i museïtzació del jaciment arqueològic de l’Illot dels Frares (Ses Salines, Mallorca). Campanyes 2009-2010.
Mateu Riera Rullan

Debat de les dues primeres sessions (Moderador: Magdalena Salas)

Dinar

Tercera Sessió: Antiguitat Tardana (Moderador: Manel Calvo)

16:00 El Sector Oest de Son Peretó (Mallorca) entre els segles VI i VIII dC: evolució històrica i funcional.
Mateu Riera Rullan, Miquel Àngel Cau, Magdalena Salas Burguera

16:10 INTERPRETACIÓ DE LES PRACTIQUES FUNERARIES I ANÀLISI ANTROPOLÒGIC DELS ENTERRAMENTS DEL SECTOR OEST DEL CONJUNT PALEOCRISTIÀ DE SON PERETÓ (MANACOR).
Llorenç Alapont, Assumpció Malgosa, Gemma Prats-Muñoz, Roger Real, Magdalena Sastre.

16:20 Aproximació a la gestió dels recursos faunístics del Sector Oest de Son Peretó (Manacor) entre els segles VI-VIII dC.
Damià Ramis, Alejandro Valenzuela

16:30 Mensae i plats de marbre de l’Antiguitat tardana de l’illa de Menorca.
Sílvia Alcaide

Descans

Quarta Sessió: Arqueologia de l’Arquitectura (Moderador: Manel Calvo)

17:00 Resultados del control arqueológico en el Baluard del Príncep en la muralla renacentista de Palma de Mallorca.
Antonia Martínez, Mateu Riera, Damià Ramis, María José Rivas

17:10 L’arqueologia i l’estudi d’edificis.
Antoni Ferrer Abárzuza

17:20 ARQUEOLOGIA VERTICAL I EVOLUCIÓ ARQUITECTÓNICA DE LA TORRE DEL PALAU DE MANACOR.
Magdalena Salas Burguera i Joan Pascual Femeninas

17:30 La història d’Alaior a partir de l’excavació arqueològica a l’interior de l’església parroquial de Santa Eulàlia.
Elena Sintes Olives

Descans

Cinquena Sessió: Època Medieval i Moderna (Moderador: Bartomeu Salvà)

18:00 La presència del vidre a l’arqueologia: sistematització de les produccions d’època medieval i moderna.
Miquel Àngel Capellà Galmés

18:10 SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC EN EL CENTRE DE MANACOR. EVIDENCIES DE LA TRAMA URBANA DES D’ÈPOCA ISLÁMICA.
Antoni Micol Argudo i Magdalena Salas Burguera

18:20 PROJECTE JAUME IV – SÒRIA. CAMPANYA 2008
Maria Llinàs, Helena Inglada

18:30 La presó de la Casa Consistorial de Felanitx: de l’arqueologia de salvament a la posada en valor del patrimoni històric.
Oliver Servera, Llorenç, Deyà Miró, Jaume, Sastre Morro, Magdalena

Debat de les sessions tercera, quarta i quinta (Moderador: Manel Calvo)

Dissabte dia 2 d’octubre
Consell d’Eivissa

Sisena sessió: Prehistòria (Moderador: Juan José Marí)

10:00 La mineria prehistòrica a les Illes Balears. Un estat de la qüestió.
Bartomeu Llull Estarellas, Laura Perelló Mateo, Bartomeu Salvà Simonet

10:10 Presència i importància de fauna malacològica marina en la Naveta 1 del jaciment dels Closos de Can Gaià (Portocolom).
Miquel Àngel Vicens i Siquier

10:20 LA UTILITZACIÓ D’ENGALBES A LES COMUNITATS POSTALAIÒTIQUES DE LA ZONA DE SANTA PONÇA.

Daniel Albero, Jaume García Rosselló, Manuel Calvo

10:30 EL PROCÉS CONSTRUCTIU DE LA TORRE I I DE LA TORRE III DEL PUIG DE LA MORISCA.

Emili Garcia Amengual

Debat de la sisena sessió (Moderador: Juan José Marí)

Descans

11:30 Taula Rodona: El nou Decret d’Arqueologia (Moderador: Bartomeu Salvà)

Dinar

Setena sessió: Gestió, restauració i difusió (Moderadora: Glenda Graziani)

16:30 Algunes valoracions econòmiques efectuades en el Servei de patrimoni històric del Consell Insular de Menorca.
Joana M. Gual

16:40 Conservación y restauración de cáscaras de huevo de avestruz decoradas en Ibiza.
Laia Fernández Berengue, Helena Jiménez Barrero, Mónica Roselló Bouso y Teresa Rullán Garau

16:50 Nuevas aportaciones al estudio de la restauración de vidrio.
Laia Fernández Berengue, Helena Jiménez Barrero, Mónica Roselló Bouso y Teresa Rullán Garau del Departamento de Restauración del MAEF

17:00 ELS CLOSOS DE CAN GAIÀ. UN JACIMENT PREHISTÒRIC AL SEGLE XXI.
David Javaloyas, Llorenç Oliver, Joan Fornés.

17:10 La posada en valor del patrimoni arqueològic: l’exemple de Son Corró.
Sastre Morro, Magdalena, Oliver Servera, Llorenç, Javaloyas Molina, David, Gloaguen, Emmanuelle

17:20 ESTRATÈGIES I ACCIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PARC ARQUEOLÒGIC DEL PUIG DE SA MORISCA.
Calvo, M.; Albero, D.; Calderón, M.; Gloaguen, E

Descans

Vuitena sessió: Varia (Moderador: David Javaloyas)

18:00 Les rases de conreu de l’antiguitat: un repte urgent.
Ricard Marlasca Martín

18:10 PROSPECCIONES ELECTROMAGNÉTICAS EN ELS CLOSOS DE CAN GAIÀ (RESULTADOS INICIALES Y POSIBILIDADES)
Christoph Rinne , Bartomeu Salvà

18:20 L’ÚS DEL GEORADAR EN LA GESTIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC. L’EXEMPLE DEL PROJECTE DE RECUPERACIO I PEATONALITZACIO DEL FRONT COSTANER ENTRE CALA MORLANDA I S’ILLOT, MANACOR.
Antonio Ruiz, Helena Inglada

18:30 ELS CLOSOS DE CAN GAIÀ: UN JACIMENT PREHISTÒRIC VIST PER LA PREMSA ACTUAL.
Almudena Briones Campos

18:40 Redescobrint Trepucó: restauració i reinterpretació de la galeria i el barri sud de Margaret Murray.
Silvia Villalonga, Elena Sintes i Francesc Isbert

Debat de les sessions setena i vuitena (Moderador: David Javaloyas)

19:30 Cloenda Oficial

V Jornades Culturals Euroregionals (Olot): Turisme i Cultura

Les cinquenes Jornades Culturals Euroregionals tindran lloc el 17 i 18 de juny a la sala d’actes del Teatre Principal d’Olot, organitzades per Transversal, xarxa d’activitat cultural. El tema de les jornades relacionarà turisme i cultura: ‘Nous Turismes Culturals’, per obrir la participació del sector turístic a l’intercanvi de coneixements i experiències en l’àmbit cultural. Els organitzadors volen convidar els agents turístics així com geògrafs, urbanistes, i responsables mediambientals per provocar una reflexió conjunta entorn a les tensions que sorgeixen inevitablement entre la cultura i el turisme.