Torre de can Rieró

Codi identificació BIC
Balears 7054-2-51-0-3034
Estatal A-R-I-17708
Vénda d’Atzaró
Terme municipal de Santa Eulària des Riu

La torre de can Rieró o torre d’Atzaró (BOIB núm 041, 21 de març de 2011) té un cos cilíndric i, a la base, un sòcol lleugerament cònic. Es considera que la torre de can Rieró té alguns trets anòmals. Un d’ells seria la posició invertida de les trapes en relació amb les portes, l’altra el fet que la porta original se situï a la primera planta i no a la baixa com és habitual. La primera menció històrica d’aquesta torre es troba als Llibres d’Entreveniments i data de 1771. De fet, en els mateixos documents, es deixa constància d’un important atac de moros a la zona d’Atzaró, l’any 1579, sense però que es faci esment de les torres. En línies generals, la conservació de la torre de can Rieró és bona.

img_6842

Torre can Rieró entorn protecció

Entorn de protecció de la torre can Rieró

Anuncis

El jaciment de Puig d’en Valls

Els mitjans de comunicació han pogut realitzar aquest matí una visita a l’interior d’un dels jaciments que actualment es troba en fase d’excavació a Puig d’en Valls. Es tracta d’una gran extensió de rases de conreu, restes d’edificacions i tombes d’època antiga.

Diario de Ibiza: “El yacimiento de Puig d´en Valls, zanjas y necrópolis al detalle“.
Nou diari: “El yacimiento arqueológico de Puig d’en Valls, de cerca

Novetats editorials

Dues novetats editorials aparegudes recentment. La primera són dos volums que recullen les actes de la sessió de treball “Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII). Problemes de cronologia”, editats pel Museu d’Arqueologia de Catalunya i la Universitat de Barcelona. Disponible a la LLibreria de la Generalitat: Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII) [2 volums].

L’altra novetat és el recull de 36 articles fruit de la taula rodona “Les necròpolis d’incineració entre l’Ebre i el Tíber (segles IX-VI aC): Metodologia, pràctiques funeràries i societat“, organitzada pel Museu d’Arqueologia de Barcelona, la Universitat de Barcelona – SERP i el Centre Camille Jullian de França. També disponible a la LLibreria de la Generalitat: Les necròpolis d’incineració entre l’Ebre i el Tíber (segles IX-VI aC): Metodologia, pràctiques funeràries i societat.